s-system New

s-system New

הינה מערכת תצוגה שפותחה בגרמניה ומשמשת לבניית תאי תצוגה וביתני מציגים ברחבי העולם.
המערכת נחשבת למוצלחת ביותר בעולם באיכותה, במודולריות שלה, נראותה ועלויותיה.