S – system With Kappa

S - system With Kappa

במטרה להשיג תצוגה אפקטיבית בביתנים בתקציב נמוך, ניתן לשדרג את התצוגה הכוללת באמצעות חיפוי הקירות בלוחות קאפה ממותגים . את הלוחות אנו מדפיסים ומפיקים בהתאמה מוחלטת לכל ביתן.
את העיצוב הגראפי לביתן מומלץ לבצע בסטודיו סוקוניק..