General Exhibition View

מערכת התצוגה המודולרית Syma system

הינה מערכת תצוגה שפותחה בגרמניה ומשמשת לבניית תאי תצוגה וביתני מציגים ברחבי העולם.
המערכת נחשבת למוצלחת ביותר בעולם באיכותה, במודולריות שלה, נראותה ועלויותיה.