s-system חדש

מערכת התצוגה המודולרית Syma system

הינה מערכת תצוגה שפותחה בגרמניה ומשמשת לבניית תאי תצוגה וביתני מציגים ברחבי העולם.
המערכת נחשבת למוצלחת ביותר בעולם באיכותה, במודולריות שלה, נראותה ועלויותיה.