S – system With Cloth / Samsonian

S - system With Cloth / Samsonian

בביתנים ניתן להשיג פתרון מיתוג אפקטיבי המשדרג את התצוגה הכוללת באמצעות חיפוי הקירות בהדפסה ע"ג שמשונית או בד .את ההדפסות אנו מפיקים בהתאמה מוחלטת לכל ביתן. את העיצוב הגראפי לביתן מומלץ לבצע בסטודיו סוקוניק.