S – system עם קאפה

מיתוג ביתני S SYSTEM באמצעות חיפוי קיר בקאפה

במטרה להשיג תצוגה אפקטיבית בביתנים בתקציב נמוך, ניתן לשדרג את התצוגה הכוללת באמצעות חיפוי הקירות בלוחות קאפה ממותגים . את הלוחות אנו מדפיסים ומפיקים בהתאמה מוחלטת לכל ביתן.
את העיצוב הגראפי לביתן מומלץ לבצע בסטודיו סוקוניק..