s- system עם pvc

מיתוג ביתני S SYSTEM באמצעות חיפוי קיר בPVC

פתרון מיתוג איכותי נוסף למתן תצוגה אפקטיבית בביתנים.
הדפסת מיתוג ע"ג לוחות PVC לחיפוי הקירות. את הלוחות אנו מדפיסים ומפיקים בהתאמה מוחלטת לכל ביתן.
את העיצוב הגראפי לביתן מומלץ לבצע בסטודיו סוקוניק.