S – system עם שמשונית בד

מיתוג ביתני S SYSTEM באמצעות חיפוי קיר בשמשונית בד

בביתנים ניתן להשיג פתרון מיתוג אפקטיבי המשדרג את התצוגה הכוללת באמצעות חיפוי הקירות בהדפסה ע"ג שמשונית או בד .את ההדפסות אנו מפיקים בהתאמה מוחלטת לכל ביתן. את העיצוב הגראפי לביתן מומלץ לבצע בסטודיו סוקוניק.