S – system פנל מודפס

S- SYSTEM מיתוג ביתנים באמצעות הדפסה ישירה

במטרה להשיג תצוגה אפקטיבית בביתנים בתקציב נמוך, ניתן לשדרג את התצוגה הכוללת באמצעות הדפסה על לוחות הקירות השונים בביתן .ההדפסות וההפקה שלהן נעשות בהתאמה מוחלטת לכל ביתן.
את העיצוב הגראפי לביתן מומלץ לבצע בסטודיו סוקוניק.